CHE Ranking
     
CHE Ranking
CHE University Ranking
CHE Research Ranking
CHE Excellence Ranking
Results
Methods
Project Team
Press Releases 2010
CHE/dapm Employability Rating

Dialogue
Archive

Press
Logos

U-Multirank
U-Multirank
the multidimensional ranking of higher education institutions

 
Seal of approval

IREG

Persbericht CHE-ExcellenceRanking 2010
Germany Belgium Denmark Finland France Italy Norway Poland Russia Spain Sweden Switzerland The Nederlands United Kingdom Austria Hungary China Czech Republic Ireland Japan 

CHE-ExcellenceRanking 2010: Nederland met negen hoger-onderwijsinstellingen in de Excellence-groep vertegenwoordigd

130 Europese hoger-onderwijsinstellingen bieden Master-studenten en promovendi voor wat betreft research en international oriëntatie buitengewoon sterke vakgroepen in de vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde. Zij behoren daarmee tot de “Excellence Group van de CHE ExcellenceRankings 2010.

Twee hoger-ondewijsinstellingen in Nederland zijn elk met vier vakken in de Excellence-groep vertegenwoordigd, namelijk de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

De selectie werd gemaakt aan de hand van acht criteria: het aantal publicaties, het aantal citaties, de mobiliteit van de studenten en docenten en het voorhanden zijn van Erasmus-Mundus-masters of Marie-Curie-projecten. Wat eveneens een rol heeft gespeeld is de vraag of onderzoek(st)ers aan de vakgroep een ERC-Grant of een Nobelprijs hebben gekregen.

Behalve deze kwantitatieve criteria bevat de ExcellenceRanking een grote hoeveelheid nuttige informatie over master- en promotiestudies en gegevens over onderzoeksgroepen en de zwaartepunten binnen vakgroepen. Daarnaast verstrekt de ExcellenceRaking informatie over de grootte van de faculteiten, de toelatingseisen en de woonsituatie in de verschillende studentensteden. Ook huidige studenten hebben hun studieomstandigheden beoordeeld en bieden daarmee aspirant-studenten inzicht in de verschillende studies vanuit het perspectief van de student.

Alle evaluatieresultaten van de CHE ExcellenceRanking van dit jaar, die zich richtte op de natuurwetenschappelijke vakken (Biologie, Scheikunde en Natuurkunde) en Wiskunde, staan online, evenals de resultaten van het onderzoek van vorig jaar dat betrekking had op de vakken Economie, Psychologie en Politieke Wetenschappen. Daarmee bevat de CHE ExcellenceRanking 2010 informatie over meer dan 4.500 onderzoeksgroepen in 19 landen

Het Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) is een onafhankelijke instelling, gevestigd in Gütersloh in Duitsland, die zich inzet voor hervormingen in het hoger onderwijssysteem. Het CHE stelt voor studiestarters elk jaar de CHE-ranking van de Duitse buitenlandse hogeronderwijsinstellingen samen. Met de CHE ExcellenceRanking is het ook mogelijk voor aankomende masterstudenten of promovendi de beste universitaire onderzoeksplaatsen in Europa met elkaar te vergelijken.

De gedetailleerde resultaten worden op woensdag 27 oktober op internet ter beschikking gesteld onder www.excellence-ranking.org en op28 oktober in het Duitse weekblad DIE ZEIT gepubliceerd. Feitenmateriaal en uitleg bij de CHE-ExcellenceRanking zijn te vinden onder www.che-excellence-ranking.eu.

Bij vragen over de CHE-ExcellenceRanking kunt u de experts van het CHE bereiken op excellence@che-ranking.de, of per telefoon op nr.: +49 5241 211 79 71

Printable version

Contact
Uwe Brandenburg
Uwe Brandenburgmehr
Phone: +49 30 2332267-44
Fax: +49 30 2332267-45
Email: uwe.brandenburg
@che-consult.de
 
Assistance:
Anna Gehlkemehr
Phone: +49 30 2332267-48

Publikation
Identifying the Best: The CHE ExcellenceRanking 2010 (pdf)mehr

CHE ExcellenceRanking
See the ResultsErgebnisse auf www.excellenceranking.org

© CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2015Sitemap   Data protection policy   Imprint