CHE Hochschulranking
U-Multirank

Presse
Archiv
Logos
Pressemitteilungen

Ranking Qualitätssiegel

IREG

Lehdistötiedote CHE-ExcellenceRanking 2010
Germany Belgium Denmark Finland France Italy Norway Poland Russia Spain Sweden Switzerland The Nederlands United Kingdom Austria Hungary China Czech Republic Ireland Japan 

CHE ExcellenceRanking 2010: yksi suomalainen korkeakoulu sijoittunut Excellence-ryhmään

Hieman yli 130 korkeakoulua Euroopassa pystyy tarjoamaan biologian, kemian, fysiikan ja matematiikan Master- ja jatko-opiskelijoille tutkimusansioiltaan poikkeuksellisen vahvan oppiaineen sekä korkeakoulun, joka on suuntautunut voimakkaasti kansainvälisyyteen. Nämä korkeakoulut ovat sijoittuneet tästä syystä "Excellence-ryhmään" CHE ExcellenceRanking -arvioinnissa 2010.

Suomesta vain Helsingin yliopisto onnistui pääsemään Excellence-ryhmään biologian, kemian, matematiikan ja fysiikan oppiaineissa.

Valinta perustui kahdeksaan kriteeriin: julkaisujen määrä, siteerausten määrä, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuus samoin kuin osallistuminen Erasmus-Mundus-Master-ohjelmiin tai Marie-Curie-projekteihin. Merkittävä tekijä oli myös se, onko oppiaineen tutkijoille myönnetty ERC-Grant-apuraha tai Nobelin palkinto.

Kvantitatiivisten mittareiden ohella ExcellenceRanking sisältää myös runsaasti hyödyllistä tietoa Master- ja tohtorikoulutusohjelmista samoin kuin tutkimusryhmistä ja tutkimuksen painopisteistä, tiedekuntien koosta, pääsyvaatimuksista sekä asumismahdollisuuksista. Lisäksi nykyiset opiskelijat ovat arvioineet opiskeluolosuhteitaan mahdollisia tulevia opiskelijoita varten.

Kaiken kaikkiaan CHE ExcellenceRanking-arviointi sisältää online-muodossa tulokset tämänvuotisesta arviointikierroksesta, jonka kohteena olivat luonnontieteelliset oppiaineet (biologia, kemia ja fysiikka) sekä matematiikka. Lisäksi saatavissa ovat myös viimevuotisen kansantaloustieteen, psykologian sekä valtiotieteen oppiaineita koskevan arvioinnin tulokset. Siten CHE ExcellenceRanking 2010 -arvioinnin myötä tulevan tutkijapolven käytettävissä on tietoa 19 maassa toimivasta yli 4500 tutkimusryhmästä.

Yleishyödyllinen korkeakoulujen kehitystä arvioiva keskus Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) on riippumaton tutkimuslaitos, jonka toimipaikka on Gütersloh Saksassa. Keskuksen tarkoituksena on edistää korkeakoulujärjestelmän uudistuksia. Se laatii vuosittain uusia opiskelijoita varten sekä saksalaisia että eräitä Saksan ulkopuolella toimivia korkeakouluja koskevan arvioinnin (CHE-Hochschulranking für Studienanfänger). CHE ExcellenceRanking -arvioinnin myötä nyt myös maisteri- ja tohtoriopiskelijoiksi hakevien on mahdollista vertailla parhaita eurooppalaisten korkeakoulujen tutkimusyksiköitä keskenään.

Yksityiskohtaiset tulokset ovat luettavissa keskiviikkona 27. lokakuuta Internet-osoitteesta www.excellence-ranking.org. Tulokset julkistetaan 28. lokakuuta myös saksalaisessa viikkolehdessä DIE ZEIT:issa. CHE-ExcellenceRanking-arviointia koskevia lisätietoja on saatavissa osoitteesta www.che-excellence-ranking.eu.

CHE-ExcellenceRanking-arviointia koskeviin kysymyksiin vastaavat CHE:n asiantuntijat osoitteessa excellence@che-ranking.de ja puhelimitse numerossa: +49 5241 211 79 71

Printable version

Contact
Britta Hoffmann-Kobert
Britta Hoffmann-Kobertmehr
Phone: +49 5241 9761-27
Fax: +49 5241 9761-40
Email: britta.hoffmann-kobert
@che.de
 
Assistance:
Anita Schmitzmehr
Phone: +49 5241 9761-41

Publikation
Identifying the Best: The CHE ExcellenceRanking 2010 (pdf)mehr

CHE ExcellenceRanking

English Version of the CHE Excellence RankingTo the English Version of the CHE Excellence Ranking


CHE ExcellenceRanking
See the ResultsErgebnisse auf www.excellenceranking.org

© CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2018Sitemap   Datenschutz   Impressum